top of page

Blidahbebyggelsen ligger på arealerne stødende op til Charlottenlund skov - med Øresund lige overfor på den anden side af Strandvejen. Arealerne var tidligere ejet af rige købmænd, som i det 18. og 19. århundrede valgte at bygge deres lystgårde på de skønneste steder i Københavns omegn. De anlagde flotte haver, som med tiden voksede til og gav hele kvarteret karakter af en stor park. Købmændene navngav deres landsteder efter de oversøiske handelspladser, hvor de igennem årene havde tjent store formuer.

Blidah er således navnet efter en fransk by i Algier og Esperance er opkaldt efter Kap det gode Håb.

Tiderne skifter og kvarteret er ikke længere omegn, men en del af Københavns nordlige forstæder.

I 1933 påbegyndtes byggeriet af Park-kvarteret Blidah, og byggeriet skulle blive en nyskabelse for dansk boligbyggeri. Bygherren var juristen Rasmus Nielsen. Boligblokkene blev placeret frit i Parken, og alle blokkene blev orienteret nord/syd, for derved at opnå maksimalt lysindfald i boligerne.

Bygningerne blev tegnet af arkitekterne Kay Larsen, Edvard Heiberg, Ivar Bentsen, Acton Bjørn og Jørgen Berg.

Udvalget af arkitekter har sat sit præg på de enkelte boligblokke. Parkanlægget blev tegnet af landskabsarkitekt C. Th. Sørensen, hvis liv var en lang rejse i havekunstens og havekulturens tjeneste. Han opfattes i dag som en guru inden for sit felt. Skulpturen i Parken er udført af billedhuggeren Johs. Bjerg og symboliserer det nye år.

Den bærer derfor navnet Januar.
 
I 1942 blev de 6 boligblokke nord for Maglemosevej solgt fra og denne del af bebyggelsen fik navnet Blidahlund.

Køber var forsikringsselskabet Alm. Brand. I 1955/57 byggede selskabet på hjørnet af Strandvejen og Esperance Allé en ny boligblok som fik navnet Esperancegården.

De 7 bygninger var indtil år 2002 i forsikringsselskabets eje. I sommeren 2002 valgte selskabet at sælge hele bebyggelsen og den nystiftede andelsboligforening Blidahlund & Esperancegården overtog herefter ejendommen. 
 

Andelsboligforeningen består af 7 boligblokke fordelt på adresserne:

Strandvejen 223 

Maglemosevej 2-4

Blidahlund 1-7 

Blidahlund 2-6

Esperance Alle 1-5.

Boligblokkene er beliggende i et åbent parkanlæg, der fungerer som en grøn oase lige uden for byen. Beliggenheden med kort afstand til både Charlottenlund Strandpark og Charlottenlund skov, gør bebyggelsen til én af de mest eftertragtede nord for København.

Der er gode indkøbsmuligheder i de mange special- og dagligvarebutikker på Strandvejen og Jægersborg Allé.

Bebyggelsen er omfattet af lokalplan nr. 73 for Gentofte Kommune.

Lokalplanen er en bevarende lokalplan, som omfatter hele Blidah-bebyggelsen, dvs. ejerforeningen Blidah og den del af andelsboligforeningen som er benævnt Blidahlund. Formålet med lokalplanen er, at bevare boligbebyggelsens arkitektoniske helhed, at fastholde beplantningskarakteren (herunder de gamle karakteristiske træer), at sikre at fornyelse og istandsættelse af bebyggelsen sker efter fælles retningslinjer, samt at der i tilknytning til bebyggelserne er tilfredsstillende opholds- og parkeringsarealer.

Parkbebyggelsen Blidahlund-Esperancegården er, som allerede antydet, bygget med parken i fokus. 

 

Som en grøn og fredelig plet stik nord for københavns pulserende midte, markerer dette kvalitetsbyggeri med al tydelighed, at den arkitektoniske grundtanke er funderet i nærværet med naturen. Med vægt på lys, albuerum og årstidernes skiften, skaber A/B Blidahlund-Esperancegårdens syv bolig-blokke - bogstaveligt talt -  rammen om et moderne liv blandt gamle fredede træer og små grønne åndehuller.

Formænd i foreningens historie:

2002-2007 John Lind

2007-2009 Jens Leth-Nissen

2009-2011 John Lind

2011-2013 Dorte Bjerregaard

2013-  Jens Leth-Nissen

bottom of page